Từ khoá "Kaiun" trên trang web của chúng tôi


Visiting Doi Shuzojo, known as KAIUN, in Shizuoka

Hello, everyone!   Recently, I had the opportunity to visit Doi Shuzojo, known as KAIUN due to their sake brand name, in Shizuoka. To the visit and tour I brought with me a Vietnamese importer with whom I've had business as of late.   Kaiun stands for “good luck” or “fortune” in Japanese, which makes their brand name very easy for everyone to memorize – and recognize. Their spirit has the distinction of often being served at wedding ceremonies.   We were in luck, and due to our timing and the brewmaster's generosity, we were able to ask Doi-san to see the brewing process...

Link: Visiting Doi Shuzojo, known as KAIUN, in Shizuoka

Công ty Nakama chúng tôi cần thiết có mặt tại Việt Nam để cùng với hệ thống các nhà hàng tạo thành một thể thống nhất phát triển phồn thịnh. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất thúc đẩy tăng doanh thu cho các nhà hàng chứ không đơn thuần là chỉ cung cấp rượu sake cao cấp. Chính vì thế hãy liên lạc với chúng tôi khi quý vị cảm thấy cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ chúng tôi. Tập thể Nakama sẽ hợp tác toàn lực với quý vị trong tất cả hoạt động xúc tiến kinh doanh như là tổ chức giao lưu trực tiếp với chính các thực khách tại nhà hàng, quảng bá thương hiệu cho nhà hàng..vv... Với phương châm "khách hàng là thượng đế" theo đúng nghĩa, Nakama chúng tôi chỉ tồn tại khi đảm bảo được lợi ích trước tiên cho khách hàng, đảm bảo sự phát triển của các nhà hàng.

Top Page: Rượu Sake


MORE BLOG

call now

(C) 2023 sake-exporter.com/